Turkosa, blå och gröna trädgårdsprodukter är gjorda av stengodslera, andra färger är gjorda av lergods eller stengods. Trädgårdsskulpturer och Humleholkar är drejade i delar som sammanfogats. Humleholkarna är dekorerade med guld.

Finns att köpa

BLOMPINNE
Petras ateljé vid G-studions Öppna ateljéer
Halmen Hus

HUMLEHOLK
Halmen Hus

TRÄDGÅRDSSKULPTUR, BEGRÄNSAD UPPLAGA
Petras ateljé vid G-studions öppna ateljéer