Turkosa, blå och gröna trädgårdsprodukter är gjorda av stengodslera, andra färger är gjorda av lergods eller stengods. Trädgårdsskulpturer och Humleholkar är drejade i delar som sammanfogats. Humleholkarna är dekorerade med guld.

Finns att köpa

BLOMPINNE (ca 195 kr)
Chamotte Market
Halmen Hus

HUMLEHOLK (ca 220-380 kr)
Halmen Hus

TRÄDGÅRDSSKULPTUR, BEGRÄNSAD UPPLAGA (ca 500-900 kr)
Petras ateljé vid G-studions öppna ateljéer